Tiếng Việt | English

Bến Lức tổ chức Ngày chủ nhật xanh

Gần 50 đoàn viên, thanh niên huyện Bến Lức, tỉnh Long An ra quân Ngày chủ nhật xanh lần thứ 2 năm 2024 nhằm lan tỏa màu xanh với công trình, phần việc thanh niên cho cộng đồng.