Tiếng Việt | English

Khẩn trương, quyết liệt trên 'đại công trường'

Bến Lức là 1 trong 5 địa phương vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Huyện đứng trước những thời cơ, thách thức để đạt những mục tiêu đề ra trong phát triển KT-XH.