Tiếng Việt | English

Chuyển biến qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Sau 3 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị”, trên địa bàn huyện Cần Giuộc có nhiều tập thể, cá nhân với cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu, rộng trong xã hội.