Tiếng Việt | English

Cần Giuộc họp mặt với Chi hội Doanh nhân trẻ huyện mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài địa phương góp công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với tổng số tiền khoảng 167 tỉ đồng.