Tiếng Việt | English

Huyện nông thôn mới vui đón 'tin xuân'

Đã hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Châu Thành, tỉnh Long An không chỉ “thay da, đổi thịt” về diện mạo nông thôn mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng nâng cao.