Tiếng Việt | English

Châu Thành công bố các quyết định về công tác cán bộ

UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND huyện – Phạm Văn Thật và Phó Chủ tịch UBND huyện - Hà Minh Tuấn dự và trao các quyết định.