Tiếng Việt | English

Đức Hòa: Quí 1/2024, công tác thu ngân sách đạt 31,3% so với dự toán tỉnh giao

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út dự.