Tiếng Việt | English

Thủ Thừa quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tránh để tồn đọng, kéo dài

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Thủ Thừa tiến hành kiểm tra trực tiếp 26 tổ chức Đảng cấp dưới và người đứng đầu cấp ủy. Cấp ủy trực thuộc kiểm tra 66 tổ chức Đảng và 66 đảng viên.