Tiếng Việt | English

Tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ TP.Tân An

Hội đồng Đội TP.Tân An tổ chức Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ TP.Tân An năm học 2023 – 2024 tại Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai.