Tiếng Việt | English

Giá vàng nhẫn 9999 lao dốc gần 2 triệu đồng/lượng

Sau chỉ đạo của Thủ tướng và tuyên bố tăng cung vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước, giá vàng nhẫn 9999 đã lao dốc gần 2 triệu đồng/lượng.

Liên kết hữu ích